NEWSTAR cung cấp dịch vụ mở khóa tài khoản facebook chuyên nghiệp với giá cực kỳ ưu đãi và uy tín. NEWSTAR nhận mở lại các tài khoản đã bị block, khóa nick trong các trường hợp:

  • Tài khoản bị khóa tạm thời
  • Tài khoản bị khóa 30 ngày
  • Tài khoản cần xát minh bằng ảnh
  • Tài khoản bị vô hiệu hóa

QUY TRÌNH MỞ KHÓA NICK FACEBOOK CỦA NEWSTAR

1. Khách hàng cung cấp các thông tin tài khoản

2. NEWSTAR tiếp nhận và xử lý thông tin tài khoản

3. Mở khóa trong vòng 24h từ khi tiếp nhận thông tin

4. Bàn giao tài khoản và khách hàng thanh toán