Công ty Newstar công bố giá đăng ký và gia hạn tên miền (domain), áp dụng từ tháng 01.2021 như sau.

Bảng giá này được áp dụng từ tháng 01.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng!